Dzięki aplikacji możemy poznać miejscowości na terenie Powiatu Oświęcimskiego, w których znajdują się Miejsca Pamięci przedstawione w publikacji popularno-naukowej, autorstwa dra Andrzeja Strzeleckiego.

Aplikacja ta powstała z inicjatywy Doroty Mleczko dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu w ramach projektu, w którym współtworzona była przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski.